Pwnthecode - Termeni și condiții

Ultima modificare: 05-07-2017

FOARTE IMPORTANT, VĂ RUGĂM SĂ CITIŢI CU DEOSEBITĂ ATENŢIE: UTILIZAREA ŞI ACCESUL LA SITE-UL, PRODUSELE, SERVICIILE ŞI SOFTWARE-UL ASOCIAT (DENUMIT ÎN MOD COLECTIV, "SERVICII") PWNTHECODE.COM ("PWNTHECODE.COM") ESTE CONDIŢIONATĂ DE RESPECTAREA ŞI ACCEPTAREA ACESTOR TERMENI. PRIN APĂSAREA/BIFAREA BUTONULUI/CASETEI "SUNT DE ACORD", ACCESAREA SITE-ULUI PWNTHECODE.COM SAU PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR PWNTHECODE.COM ÎŢi EXPRIMI ACORDUL ÎN CEEA CE PRIVEŞTE OBLIGAŢIILE LEGATE DE ACEŞTI TERMENI ŞI CONDIŢII. SERVICIILE PWNTHECODE.COM NU SUNT DISPONIBILE PERSOANELOR CARE NU SUNT ELIGIBILE DIN PUNCT DE VEDERE LEGAL ŞI NU SUNT CAPABILE LEGAL SĂ ACCEPTE ACEŞTI TERMENI AI SERVICIULUI.

Acesta este un acord legal ("Acordul") între Tine şi Pwnthecode.com pentru utilizarea serviciilor pe care le-ai selectat sau iniţiat pe acest site. Denumirea de "TU/TINE" se referă la persoana care utilizează sau accesează Serviciile site-ului sau care este înregistrată în legătură cu aceste Servicii, fie direct cu Pwnthecode.com sau prin intermediul unei terţe părţi. Dacă nu eşti de acord cu termenii prezentului Acord, nu utiliza şi nici nu accesa Serviciile sau, când este cazul, apasă pe butonul "Anulare" şi nu te vei înregistra pentru a beneficia de aceste Servicii. Orice software asociat cu Serviciile şi Site-ul este protejat de către legile naţionale privind drepturile de autor şi tratatele internaţionale privind drepturile de autor, precum şi de alte legi şi tratate privind proprietatea intelectuală.

1. Serviciile

Pwnthecode.com va furniza Serviciile în conformitate cu prezentul Acord. Pwnthecode.com poate, la propria discreţie, să întrerupă Serviciile sau să modifice caracteristicile acestor Servicii din când în când, fără o notificare prealabilă. Pwnthecode nu este obligat să recupereze sau să păstreze copii de rezervă ale Serviciilor. Deoarece utilizarea Serviciilor implică acces la hardware, software şi Internet, capacitatea TA de a utiliza astfel de Servicii poate fi afectată de nivelul de performanţă al acestor factori. Este recomandată o conexiune sau acces la o reţea de Internet de Mare Viteză. TU recunoşti şi eşti de acord că astfel de cerinţe de sistem, care ar putea fi schimbate din când în când, sunt responsabilitatea TA.

2. Responsabilitatea pentru informațiile privind înregistrarea și conținutul comuncărilor tale

Este posibil să ţi se solicite furnizarea unor informaţii despre persoana TA în scopul înregistrării şi / sau pentru folosirea anumitor Servicii. TU eşti de acord că vei furniza aceste informaţii în mod corect şi precis (acestea trebuie să fie veridice). De asemenea, este foarte posibil să ţi se solicite alegerea unui nume de utilizator şi a unei parole. Eşti în întregime responsabil pentru menţinerea în siguranţă a numelui Tău de utilizator şi a parolei şi eşti de acord să nu divulgi aceste informaţii unei terţe părţi. TU eşti de acord cu faptul că eşti singurul responsabil pentru conţinutul ("Conţinut") expediat, afişat sau încărcat de către TINE în legătură cu utilizarea Serviciilor. Eşti de acord că TU nu vei utiliza Serviciile într-un mod în care să fie încalcată legea aplicabilă, inclusiv, dar fără a se limita la: anti-spam,controlul exportului, confidenţialitatea, legile şi reglementările anti-terorism, precum şi la legile şi reglementările care necesită exprimarea în mod expres a consimtamântului subiecţilor în ceea ce priveşte înregistrările audio şi video. În plus, eşti de acord să nu utilizezi Serviciile pentru a comunica orice tip de mesaj sau material care este hărţuitor, calomnios, ameninţător, obscen, indecent, ar încălca drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei părţi sau este ilegal, care ar da naştere la răspundere civilă sau care poate să constituie sau să încurajeze un comportament care ar putea constitui o infracţiune de natură penală, în conformitate cu orice lege sau regulament aplicabil/ă. De asemenea, TU eşti de acord să nu oferi suport material sau resurse (sau să ascunzi sau să deghizezi natura, locaţia, sursa sau dreptul de proprietate asupra suportului sau resurselor materiale) către nicio organizaţie/organizaţii desemnată/desemnate de către Guvernul Român şi legislaţia Uniunii Europene ca fiind o organizaţie teroristă străină. În continuare, TU te angajezi să nu încarci sau să transmiţi niciun software, Conţinut sau cod care face sau are intenţia de a afecta, dezactiva, distruge sau aduce atingere în mod negativ nivelului de performanţă al Serviciilor în orice mod sau care face sau este destinat să dăuneze sau să extragă informaţii sau date de la un alt hardware sau software ori de la reţelele Pwnthecode.com sau de la alţi utilizatori ai Serviciilor. Recunoscând natura globală a Internetului, TU eşti, de asemenea, de acord să respecţi normele locale sau codurile de conduită aplicabile (inclusiv codurile impuse de către angajatorul TĂU) privind comportamentul online şi conţinutul acceptabil şi transmiterea datelor tehnice exportate din România sau din ţara în care TU locuieşti. Pwnthecode.com îşi rezervă dreptul de a investiga şi de a lua măsurile corespunzătoare împotriva oricărei persoane care, la discreţia exclusivă a Pwnthecode.com, este suspectată de încălcarea acestei prevederi, inclusiv, fără limitare, la raportarea TA către autorităţile responsabile de punerea în aplicare a legii. Utilizarea Serviciilor este invalida acolo unde este interzisă. Deşi Pwnthecode.com nu este responsabil pentru orice Conţinut care încalcă această prevedere, Pwnthecode.com poate să şteargă orice astfel de conţinut pe care Pwnthecode.com îl cunoaşte, în orice moment, fără nicio notificare prealabilă către TINE. TU păstrezi drepturile de autor şi orice alte drepturi pe care deja le deţii în legătură cu Conţinutul pe care îl trimiţi, postezi sau afişezi pe sau prin intermediul Serviciilor. În plus, eşti de acord ca toate informaţiile, materialele şi comunicările de pe Pwnthecode.com vor fi utilizate numai în scopuri educaţionale. Pwnthecode.com nu este responsabil sau răspunzător pentru modul şi scopurile în care sunt utilizate aceste informaţii.

3. Responsabilitatea pentru conținutul altor persoane

Este posibil ca alţi utilizatori ai Serviciilor ("Utilizatori") să încalce una sau mai multe dintre interdicţiile menţionate mai sus. Pwnthecode.com nu îşi asumă nicio responsabilitate sau răspundere pentru o astfel de încălcare. Dacă TU ai cunoştinţă de vreo încălcarea a acestui Acord în legătură cu utilizarea Serviciilor de către orice persoană, contactează Pwnthecode.com la adresa de email abuse@pwnthecode.com.us. Pwnthecode.com poate investiga orice tip de reclamaţii şi încălcări care sunt aduse în atenţia sa şi poate adopta orice tip de acţiune pe care o consideră adecvată, inclusiv, dar fără a se limita, la emiterea de avertismente, eliminarea conţinutului sau anularea conturilor şi / sau a profilurilor Utilizatorilor responsabili. Cu toate acestea, deoarece situaţiile şi interpretările variază, Pwnthecode.com îşi rezervă, de asemenea, dreptul de a nu lua nicio măsură. În niciun caz Pwnthecode.com nu va fi răspunzător în orice mod pentru orice tip de date sau alt conţinut vizualizat în timp ce utilizezi Serviciile, inclusiv, dar fără a se limita la orice erori sau omisiuni în astfel de date sau conţinut, ori la orice pierdere sau deteriorare de orice fel survenită ca urmare a utilizării,accesării sau negarea accesului la orice tip de date sau conţinut. În cazul în care în vreun moment TU nu eşti mulţumit de Serviciile Site-ului, unica ta modalitate de compensaţie este încetarea utilizării acestor Servicii.

4. Eligibilitatea

TU susţii că ai împlinit vârsta legală şi că eşti altfel pe deplin capabil/ă şi competent/ă să înţelegi şi să accepţi termenii, condiţiile, obligaţiile, afirmaţiile, reprezentările şi garanţiile prevăzute în prezentul Acord şi să respecţi şi să te conformezi cu prezentul Acord. Deşi nu putem controla în mod absolut dacă persoanele minore au obţinut acces neautorizat la Servicii, accesul poate fi anulat fără niciun avertisment dacă considerăm că eşti o persoană minoră şi, prin urmare neeligibilă.

5. Limitări ale utilizării

Serviciile pot fi utilizate pentru activităţile interne numai în scopuri comerciale sau pentru consum. Nu vei reproduce, revinde sau distribui Serviciile sau orice rapoarte sau date generate de către Servicii în orice scop decât dacă ŢIE ţi s-a permis în mod expres să faci acest lucru în baza unui acord separat cu Pwnthecode.com. TU nu vei oferi sau permite terţelor persoane să utilizeze Serviciile achiziţionate de către TINE, afişate pe orice site sau publicate în alt mod, Serviciile sau orice Conţinut obţinut de la un Serviciu (altul decât Conţinutul creat de către TINE) sau să generezi în orice mod venituri din Servicii sau să utilizezi Serviciile pentru dezvoltarea, producerea sau comercializarea unui serviciu sau produs în mod substanţial asemănător Serviciilor oferite de acest Site. TU nu te vei angaja în niciun fel de activitate sau să utilizezi Serviciile în orice mod care să aibă ca efecte deteriorarea, dezactivarea, supraîncărcarea, subminarea sau care poate interfera în orice mod cu acestea sau să întrerupă Serviciile sau orice servere ori reţele conectate la sistemele de Servicii şi securitate ale Pwnthecode.com. Eşti de acord să te conformezi şi să respecţi în mod rezonabil politica de utilizare a site-ului Pwnthecode.com.

6. Drepturile de proprietate

Pwnthecode.com şi / sau furnizorii săi, după caz, sunt îndreptăţi să păstreze proprietatea asupra tuturor drepturilor de proprietate legate de Servicii şi de toate denumirile comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-uri şi numele de domeniu asociate sau afişate împreună cu Serviciile. Nu este posibil ca TU să creezi sau să utilizezi tehnici de fragmentare pentru a închide orice tip de conţinut de la Pwnthecode.com sau alte informaţii legate de drepturile de proprietate (inclusiv imagini, text, schiţa sau forma paginii) de pe Pwnthecode.com fără consimţământul exprimat în scris. TU nu ai dreptul de a utiliza meta-tag-uri sau alte cuvinte de tip "text ascuns" care utilizează marcajele Pwnthecode.com fără acordul exprimat în scris al Pwnthecode.com.

7. Drepturile de autor

TU nu poţi posta, modifica, distribui sau reproduce în niciun fel materialul protejat prin drepturi de autor, mărcile comerciale, drepturile de publicitate sau alte drepturi de proprietate fără a obţine consimţământul scris prealabil al proprietarului acestor drepturi de proprietate. Pwnthecode.com poate refuza accesul la Servicii oricărui Utilizator despre care se presupune că încalcă drepturile de autor ale altei părţi. Fără a se limita cele menţionate mai sus, dacă TU crezi că drepturile Tale de autor au fost încălcate, contactează-ne la adresa de email abuse@pwnthecode.com, furnizându-ne următoarele informaţii: (i) semnătura electronică sau fizică a persoanei autorizate să acţioneze în numele deţinătorului drepturilor de autor; (ii) o descriere a lucrării protejate prin drepturile de autor despre care susţii că a fost încălcată; (iii) o descriere a locaţiei din Servicii în care materialul pe care îl consideri că încalcă legea este localizat; (iv) adresa, numărul de telefon şi adresa TA de email; (v) o declaraţie scrisă din partea TA din care să reiasă că eşti ferm convins/ă că utilizarea materialului în litigiu nu este autorizată de către titularul drepturilor de autor, agentul acestuia sau de către lege; (vi) o declaraţie a TA, realizată sub efectele pedeapsei de mărturie mincinoasă, cum că informaţiile de mai sus sunr veridice şi că eşti titularul drepturilor de autor sau eşti persoana autorizată să acţioneze în numele proprietarului drepturilor de autor. În cazul în care conţinutul TĂU este eliminat în conformitate cu acest proces, vei primi informaţii despre modul de depunere a unei contra-notificări. Notificările şi contra-notificările sunt notificări legale, distincte de activităţile de Serviciu obişnuite sau comunicaţii. Ca atare, acestea nu fac obiectul Politicii de Confidenţialitate a Pwnthecode.com. Acest lucru înseamnă că Pwnthecode.com le poate publica sau le poate împărtăşi cu terţii după propria discreţie, iar Pwnthecode.com le poate pune la dispoziţie în baza unei cereri emise în mod legal.

8. Restricțiile la export

TU recunosti că Serviciile sau o parte din acestea pot face obiectul legilor privind controlul exporturilor din România şi Uniunea Europeană. Nu vei exporta, reexporta, redirecţiona, transfera sau dezvălui orice parte a Serviciilor sau orice informaţii sau materiale tehnice conexe, în mod direct sau indirect, pentru încălcarea oricărei legi sau reglementări aplicabile privind exporturile.

9. Ordonanța Prezidențială

TU recunoşti că orice utilizare a Serviciilor contrar prezentului Acord sau orice transfer, sublicentare, copiere sau divulgarea de informaţii tehnice sau de materiale legate de Servicii, poate provoca un prejudiciu ireparabil site-ului Pwnthecode.com, afiliatilor, furnizorilor şi oricărei alte părţi autorizată de Pwnthecode.com pentru a revinde, distribui sau promova Serviciile ("Distribuitorii"), şi sub nicio circumstanţă, Pwnthecode.com, afiliaţii, furnizorii şi Distribuitorii săi vor avea dreptul la un tratament echitabil, fără a posta obligaţiuni sau alte garanţii, inclusiv, dar fără a se limita la scutirea preliminară şi definitivă.

10. Fără garanții

ÎNŢELEGI ŞI EŞTI DE ACORD CU FAPTUL CĂ SERVICIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE", IAR PWNTHECODE.COM, AFILIAŢII, FURNIZORII ŞI DISTRIBUITORII SUNT EXONERAŢI ÎN MOD EXPRES DE TOATE GARANŢIILE DE ORICE FEL, EXPRES SAU IMPLICIT, INCLUSIV FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE GARANŢIE DE VANDABILITATE ADECVATĂ UNUI ANUMIT SCOP SAU PENTRU ORICE CLAUZĂ DE NERESPECTARE A OBLIGAŢIILOR. PWNTHECODE.COM, AFILIAŢII, FURNIZORII ŞI DISTRIBUITORII NU OFERĂ NICIO GARANŢIE SAU REPREZENTARE PRIVIND REZULTATELE CARE POT FI OBŢINUTE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR CU PRIVIRE LA ACURATEŢEA SAU FIABILITATEA INFORMAŢIILOR OBŢINUTE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR SAU CĂ SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI CERINŢELE UTILIZATORULUI SAU CĂ VOR FI NEÎNTRERUPATE, FURNIZATE LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI. UTILIZAREA SERVICIILOR SE FACE PE RISCUL TĂU. ORICE MATERIAL ŞI / SAU DATE DESCĂRCATE SAU OBŢINUTE ALTFEL PRIN UTILIZAREA SERVICIILOR ESTE LA PROPRIA DISCREŢIE ŞI PE PROPRIUL RISC. TU EŞTI SINGURUL/SINGURA RESPONSABIL/Ă PENTRU ORICE DAUNE REZULTATE DIN UTILIZAREA SERVICIILOR. ÎNTREG RISCUL REZULTAT DIN UTILIZAREA SAU EXECUTAREA SERVICIILOR FIIND ÎN SARCINA TA. PWNTHECODE.COM NU-ŞI ASUMĂ NICIO RESPONSABILITATE PENTRU REŢINEREA ORICĂREI INFORMAŢII DESPRE UTILIZATOR SAU A COMUNICĂRILOR DINTRE UTILIZATORI. PWNTHECODE.COM NU GARANTEAZĂ ŞI NU PROMITE NICIUN REZULTAT SPECIFIC CA URMARE A UTILIZĂRII SERVICIILOR. UTILIZAREA ESTE PE PROPRIUL RISC. Eşti de acord să-i despăgubeşti, aperi şi să nu aduci nicio atingere Pwnthecode.com, afiliaţiilor, ofiteriilor companiei, directorilor, angajaţilor, consultanţilor, agenţilor, furnizorilor şi Distribuitorilor în legătură cu orice revendicare, răspundere, daune şi / sau costuri ale terţilor (inclusiv, dar fără a se limita la onorariile avocaţilor) care rezultă din utilizarea Serviciilor de către TINE, din încălcarea prezentului Contract sau a încălcării sau abaterii săvârşite de către TINE sau orice alt utilizator al Contului TĂU, a oricărui drept de proprietate intelectuală sau a altui drept al oricărei persoane sau entităţi. Fără a limita cele de mai sus, Serviciile nu sunt proiectate sau autorizate pentru utilizarea în medii periculoase care necesită controale de siguranţă, incluzând, fără a se limita, la funcţionarea instalaţiilor nucleare, sistemele de navigaţie / comunicaţie aeriană, controlul traficului aerian şi la sistemele de susţinere a vieţii sau a armelor. Fără a limita la generalitatea aspectelor enumerate mai sus, Pwnthecode.com, afiliaţii, furnizorii şi Distribuitorii săi resping în mod expres orice garanţie expresă sau implicită legată de competenţa pentru astfel de scopuri.

11. Confidențialitatea

Utilizarea Serviciilor este, de asemenea, supusă Politicii de Confidentialite a site-ului Pwnthecode.com, un link către această secţiunea aflându-se la subsolul paginii site-ului Pwnthecode.com şi care este încorporat în prezentul Acord ca referinţă. În plus, TU înţelegi şi eşti de acord că site-ul Pwnthecode.com te poate contacta prin intermediul e-mailui sau în orice alt mod cu informaţii relevante pentru utilizarea de către TINE a Serviciilor, indiferent dacă TU ai renunţat la primirea unor astfel de anunţuri. De asemenea, eşti de acord ca numele şi / sau adresa TA de e-mail să fie listate în antetul anumitor comunicări pe care TU le iniţiezi prin intermediul Serviciilor.

12. Diverse

12.1. Linkurile către Site-urile Terţelor Persoane. Linkurile de pe Site către site-urile terţelor părţi sau informaţiile sunt furnizate numai ca o oportunitate pentru TINE. Dacă utilizezi aceste linkuri, vei părăsi Site-ul. Asemenea linkuri nu constituie şi nici nu implică vreo aprobare, sponsorizare sau recomandare din partea site-ului Pwnthecode.com a terţei părţi, a site-ului terţei părţi sau a informaţiilor conţinute de acesta. Pwnthecode.com nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri.

Pwnthecode.com nu este răspunzător sau responsabil pentru nici un astfel de site sau conţinutul acestora. Dacă utilizezi link-urile către site-urile afiliatilor sau furnizorilor de servicii Pwnthecode.com, vei părăsi Site-ul şi te vei supune Termenilor de utilizare şi Politicii de Confidenţialitate aplicabile pe site-urile respective.

12.2. Linkurile către acest site. Dacă doreşti să te conectezi la Site, noi îţi recomandăm să te conectezi direct pe pagina de pornire. TU nu te poţi conecta direct la un activ de pe acest site. Nu este posibil ca să creezi o reflexie sau o fragmentare a paginii de pornire sau a oricărei alte pagini de pe acest site pe oricare alt site sau pagină web.

12.3. Descărcarea fişierelor. Pwnthecode.com nu poate granta şi nici nu garantează sau asigură că fişierele disponibile pentru descărcare de pe site nu sunt infectate cu viruşi software sau alte coduri, fişiere sau programe dăunătoare computerului.

12.4. Software-ul. Pwnthecode.com nu poate granta şi nici nu garantează sau asigură că fişierele disponibile pentru descărcare de pe site nu sunt infectate cu viruşi software sau alte coduri, fişiere sau programe dăunătoare computerului.